Rouska – Een Midwinter Fee

Een gedetailleerd patroon om je eigen Midwinter Fee te maken is verkrijgbaar via Ravelry.

Ze heeft gezegd dat ze Rouska heet, en dat dit een heel gewone naam is voor roodharige feetjes bij haar feeenvolkje.

Al heel lang heeft dit feeenvolkje een goede verstandhouding met vliegende diersoorten, zoals ganzen en duiven. En daardoor komt het dat de feetjes geen vleugels hebben. Dat ze die ooit wel gehad hebben kun je alleen zien op rontgenfoto’s, aan de botachtige structuren die zich links en rechts van de wervelkolom op schouderbladhoogte bevinden.
Vliegen via vogel als transportmethode heeft absoluut hun voorkeur voor het afleggen van lange afstanden, omdat ze het plezierig vinden de aarde vanuit de lucht te bekijken.
Voor kortere afstanden gebruikt dit feeenvolkje een ander transportmiddel: ze noemen dit het “poef” methode, en die stelt hen in staat om zichzelf in een oogwenk van de ene naar de andere plek te verplaatsen. Alleen wat feetjes-stof blijft achter op de originele locatie.

Feetje Rouska was zeer geintrigeerd door de omgeving waarin ze zich bevond toen haar duif vlak bij mijn huis moest landen vanwege slechte weersomstandigheden. Ze heeft toegestemd om Kerstmis bij ons door te brengen zodat de duif kan herstellen van zijn vermoeiende inspanningen. Ze hopen in het nieuwe jaar hun thuisreis te kunnen voortzetten.

Ze houdt er niet zo van om gefotografeerd te worden maar na het overkomen van enige schroom was ze toch zo vriendelijk om te willen poseren voor deze foto’s.

Woondecoratie voor Kerstmis: Midwinter Feetje en Duif in Kerstkrans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑